Verminderd gezichtsvermogen en droge ogen

Onbehandeld verminderd gezichtsvermogen, d.w.z. bijziendheid of verziendheid, kan samen met droge ogen optreden. Zelfs als de zichtstoornis de bevochtigingsstoornis meestal niet direct veroorzaakt, typische gedragspatronen leiden toch vaak tot droge ogen. Want wie slecht ziet, moet zijn ogen bij het lezen, schrijven of autorijden veel meer inspannen, knippert minder en krijgt last van een opbrekende traanfilm. En ook het dragen van contactlenzen om een zichtstoornis te corrigeren, beïnvloedt de traanfilm langdurig.

Anderzijds kunnen droge ogen ook het hoornvlies beschadigen en dus het ontstaan van verminderd zichtsvermogen stimuleren. Daarom moeten klachten als droge ogen altijd serieus worden genomen.

 

Onbehandeld verminderd gezichtsvermogen belast de ogen

Nieuw verminderd gezichtsvermogen maar ook een verdere daling van het gezichtsvermogen, worden niet altijd bewust waargenomen omdat verslechtering vaak sluipend optreedt. In plaats van nieuwe contactlenzen of aanpassing van de lenzen, neigt men ertoe zijn gedrag in eerste instantie aan te passen. Bij verziendheid wordt het boek of de mobiele telefoon gewoon een beetje verder weg gehouden. Bij bijziendheid knijpt men zijn ogen dicht of gaat een paar stappen dichter bij staan om de kleine letters te kunnen ontcijferen.

Een onbehandeld verminderd gezichtsvermogen is niet alleen een belemmering in het dagelijks leven, maar leidt er ook toe dat de ogen zich meer moeten inspannen en focussen. Bij het focussen, bijvoorbeeld op het computerbeeldscherm, de televisie of op straat, knipperen we in de regel minder vaak dan goed is voor de ogen. Het traanvocht wordt daardoor onvoldoende verspreid over het oogoppervlak waardoor de traanfilm kan openscheuren. Droge ogen zijn het resultaat.
 

Contactlenzen kunnen invloed hebben op de traanfilm

Wie zijn verminderde gezichtsvermogen met hulp van contactlenzen wil compenseren, riskeert verslechtering van de traanbevochtiging omdat lenzen de natuurlijke verdeling van het traanvocht op het oog verhinderen en daarnaast het hoornvlies extra irriteert. Wie problemen heeft van droge ogen moet daarom bij voorkeur een bril dragen in het dagelijks leven, en alleen bij speciale gelegenheden contactlenzen.
 

Droge ogen kunnen het gezichtsvermogen beïnvloeden

Problemen met het gezichtsvermogen en droge ogen versterken elkaar: niet alleen kan een verminderd gezichtsvermogen leiden tot droge ogen, ook onbehandelde bevochtigingsstoornissen kunnen tot problemen met het gezichtsvermogen leiden.

De eerste symptomen van een opgebroken traanfilm zijn rode ogen, jeuk of een branderig gevoel en het gevoel iets in het oog te hebben. Als deze symptomen herhaaldelijk optreden en ze niet worden behandeld, dan kan het, afhankelijk van de oorzaak, leiden tot chronisch droge ogen en meer schade.

Als de traanfilm telkens opnieuw openbreekt, kan dit leiden tot blijvende schade aan het hoornvlies. Uitdroging leidt tot schade aan de bovenste laag cellen die vervolgens troebel wordt, wat tot littekenweefsel leidt. Dit kan pijnlijk zijn en het gezichtsvermogen sterk verminderen.

Bovendien kan het ontbreken van traanvocht leiden tot meer kleine bloedvaten in het hoornvlies. Dit kan ook het zicht langdurig belemmeren.

Verder komt daar een overgevoeligheid van de ogen voor ziekteverwekkers bij. Zonder de beschermende, antimicrobiële traanfilm kunnen de ogen veel gemakkelijker worden geïnfecteerd met bacteriën en virussen. Een ontsteking van het hoornvlies kan leiden tot ernstige schade aan het oog en tot een verminderd gezichtsvermogen.

Daarom dienen droge ogen altijd serieus te worden genomen en moet er iets aan gedaan worden. Bevochtigende oogdruppels stabiliseren de traanfilm en beschermen de ogen tegen uitdrogen. Voor steeds terugkerende problemen, moet altijd medisch advies worden ingewonnen, en moeten de ogen worden gecontroleerd op het gezichtsvermogen.

Meer interessante pagina's