Veelgestelde vragen over droge ogen en HYLO COMOD®

Wat zijn de mogelijke oorzaken van droge ogen?

De oorzaken van droge ogen en een gebrek aan traanvocht kunnen zeer divers zijn. Naast droge lucht of tocht, contactlenzen, werken achter een beeldscherm of medicijngebruik (bijvoorbeeld de pil of bètablokkers tegen hoge bloeddruk), kunnen bijvoorbeeld ook de overgang of de leeftijd een rol spelen.

 

Meer over de oorzaken.

Wat zijn de symptomen van droge ogen?

Typische symptomen van een gebrekkige traanfilm zijn een brandend gevoel, jeuk en roodheid van de ogen. Bovendien kan zich een snelle vermoeidheid van het gezichtsvermogen en het gevoel van een zandkorrel in het oog voordoen. Wat velen niet weten: zelfs als de ogen voortdurend tranen, kan dit een indicatie zijn van te weinig of een verstoorde traanfilm over het oogoppervlak.

Meer over de symptomen.
 

Wanneer zijn HYLO COMOD® oogdruppels de juiste keuze?

HYLO COMOD® is geschikt bij lichte tot matige ernstige symptomen van droge ogen zoals het gevoel een zandkorrel in het oog te hebben, branderigheid, jeuk en snelle vermoeidheid. Ook na een operatie is het gebruik mogelijk en zinvol.

Meer informatie over het assortiment vanHYLO EYE CARE®.
 

Hoe gebruik ik HYLO COMOD® samen met contactlenzen?

HYLO COMOD® oogdruppels kunnen met zowel harde als zachte contactlenzen gecombineerd worden. De druppels kunnen eenvoudig worden toegepast tijdens het dragen van de lenzen, en veroorzaken geen visuele belemmeringen.
Druppel hiertoe een in elk oog, zoals gebruikelijk in het onderste ooglid, en sluit het oog langzaam en voorzichtig, om het uitspoelen van de contactlens te voorkomen. Om mogelijke wisselwerking tussen HYLO EYE CARE® en de verzorgingsproducten van contactlenzen te voorkomen, is het raadzaam om de druppels 30 minuten na het inzetten van de contactlenzen toe te dienen.

Meer over het gebruik van oogdruppels en contactlenzen.
 

Is HYLO COMOD® ook geschikt voor kinderen?

Tot zover bekend en op basis van jarenlange ervaring, kunnen HYLO COMOD® oogdruppels ook bij kinderen worden toegepast.
 

Kan ik HYLO COMOD® gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding?

Voor zover bekend is er geen contra-indicatie tegen toepassing van HYLO COMOD® oogdruppels tijdens de zwangerschap en borstvoeding.
 

Kan ik HYLO COMOD® gebruiken na een operatie en bij oogletsel?

HYLO COMOD® oogdruppels kunnen worden gebruikt na een operatie of bij oogletsel. Bij twijfel, vraag uw oogarts om advies.
 

Hoe vaak en hoe lang mag ik HYLO COMOD® gebruiken?

De HYLO COMOD® oogdruppels kunnen meerdere malen per dag worden toegepast, afhankelijk van de individuele behoefte.
Aanbevolen gebruik: doorgaans wordt het aanbevolen om de druppels drie keer verdeeld over de dag toe te dienen. Hierbij wordt één druppel per oog toegediend.
HYLO COMOD® is ook geschikt voor permanent gebruik. Bij langdurige en ernstige klachten, en bij een noodzakelijke dosering van meer dan tien keer per dag, moet een oogarts worden geraadpleegd.
Meer over het gebruik van HYLO COMOD®.
 

Wanneer moet u HYLO COMOD® niet gebruiken?

HYLO COMOD® mag niet worden gebruikt als er overgevoeligheid bestaat voor één van de bestanddelen (natriumhyaluronaat, citraatbuffer, sorbitol).
Meer over het bestanddelen van oogdruppels en HYLO COMOD®.
 

Hoe gebruik ik de HYLO COMOD® flesjes?

Entfernen Sie die Schutzkappe. Nehmen Sie die COMOD® Flasche so in die Hand, dass Sie die Flaschenschulter mit dem Daumen und den Flaschenboden mit Zeige- und Mittelfinger halten (sog. C-Griff). Benutzen Sie die freie Hand, um das Unterlid leicht vom Auge wegzuziehen. Sie können die zweite Hand außerdem als Stütze für die Hand mit dem Fläschchen verwenden. Träufeln Sie je einen Tropfen in jedes Auge, indem Sie einmal schnell und mit Druck auf den Flaschenboden drücken. Die Flüssigkeit verteilt sich gleichmäßig beim langsamen Schließen des Auges.
Verwijder het beschermkapje. Neem het COMOD® flesje zo in de hand, zodat u het uiteinde van het flesje met de duim en de onderkant met de wijs- en middelvinger vasthoudt (zgn. C-greep). Gebruik de vrije hand om het onderste ooglid zachtjes van het oog weg te trekken. U kunt de tweede hand ook gebruiken als steun voor de hand die het flesje vasthoudt. Doe één druppel in elk oog door eenmaal kort en stevig op de bodem van het flesje te drukken. De vloeistof wordt gelijkmatig verdeeld tijdens het langzaam sluiten van het oog.
Meer over het gebruik van het COMOD® systeem.
 

Hoe gebruik ik de oogzalf VitA POS®?

Omdat oogzalven het zicht belemmeren, moeten deze meestal voor het slapengaan worden gebruikt. Was voor gebruik de handen grondig, en breng de zalf aan voor de spiegel. Trek het onderste ooglid voorzichtig naar voren, en breng met de punt van de tube een sliertje zalf aan in de bindvlieszak. Sluit dan de ogen langzaam zodat de zalf zich gelijkmatig verdeelt. Zorg dat de punt van de tube het oog of de oogleden niet raakt.
Meer over het gebruik van oogzalf en onze producten VitA POS®
 

Wat moet worden in worden acht genomen bij het gebruik van oogzalf?

Omdat oogzalf van invloed is op het zicht, dient u deze het liefst toe te dienen voor slapengaan. Als u de oogzalf overdag wilt gebruiken, kunt u tijdelijk niet goed zien. Daarom mag u niet rijden, geen zware machines bedienen of werkzaamheden alleen uitvoeren.
Gelieve de bijsluiter van de oogzalf in acht te nemen.

Meer interessante pagina's