Oogoperatie: nabehandeling en nazorg

De meeste in Nederland uitgevoerde ooglaseroperaties verlopen doorgaans zonder complicaties. Kort na de operatie treden echter vaak klachten op van kortstondige aard zoals het gevoel iets in het oog te hebben, jeukende, branderige en droge ogen of gezichtsstoornissen van korte duur. Om deze nadelige effecten zo veel mogelijk te vermijden, is zorgvuldige nabehandeling essentieel.

Medische nazorg – onderzoek serieus nemen

Na oogchirurgie is grondige medische verzorging belangrijk. Gewoonlijk staat de patiënt de eerste uren na de operatie nog onder medisch toezicht in de praktijk of de kliniek om eventuele complicaties meteen te kunnen behandelen. Vervolgens dient men zich regelmatig te laten controleren door de oogarts. Uw oogarts geeft hiervoor het behandelplan af.
 

Zonder oogdruppels gaat het niet

Aangezien bij ooglaserchirurgie het hoornvliesoppervlak wordt behandeld, worden de fijne hoornvlieszenuwen beschadigd. Door een gebrek aan zenuwuiteinden reageert het hoornvlies in de eerste periode na de operatie minder gevoelig op zijn omgeving. Daarom kan het oog zich niet optimaal op de omgeving afstellen en wordt de traanfilmproductie minder.

Ter ondersteuning van de oogbevochtiging en de wondgenezing worden daarom bevochtigende oogdruppels voor de nabehandeling gebruikt. Deze worden dan in de eerste dagen na de operatie elk uur toegediend, indien nodig. Bij sommige oogoperaties (bijvoorbeeld staar, PRK) worden als nabehandeling ook ontstekingsremmende- en/of antibiotica oogdruppels toegediend.
 

Nabehandeling chirurgische ingreep bij cataract: wat is nastaar?

Staar (cataract) is de meest voorkomende oogziekte in Nederland. Bij de chirurgische ingreep wordt de vertroebelde lens verwijderd en vervangen door een kunstlens. De buitenste helft van de lens, de kapselzak, blijft bestaan. In ongeveer een vijfde van de gevallen ontstaat enkele maanden na cataractchirurgie zogenaamde nastaar. Dit is een vertroebeling van het oog in het resterende achterste deel van de kapselzak door natuurlijke celgroei. De nastaar verloopt pijnvrij, is niet gevaarlijk en kan worden behandeld en verwijderd op poliklinische basis met een speciale laser.
 

Gedragsregels na een oogoperatie

Of het nu een staaroperatie of refractiechirurgie is om het gezichtsvermogen te verbeteren, de belangrijkste regel van de nabehandeling is: volg de instructies van de arts op en wees geduldig. Direct na de chirurgische ingreep is het raadzaam om de ogen een tijd gesloten te houden om het genezingsproces te ondersteunen. Voor de periode daarna gelden de volgende algemene instructies:

  • Gedurende de eerste 24 uur afzien van deelname aan het wegverkeer
  • Vermijd overmatige lichamelijke inspanning tijdens de eerste dagen
  • Niet wrijven of drukken op het pas geopereerde oog
  • Houdt u altijd aan medische nazorg-afspraken
  • Voorgeschreven oogmedicatie toepassen
  • De dagelijkse lichaamsverzorging kan zonder problemen. De ogen mogen echter niet in contact komen met water, zeep en shampoo
  • Gebruik geen extra visuele hulpmiddelen, ook al is het gezichtsvermogen na de operatie nog steeds beperkt. De constante verandering maakt het moeilijk voor de hersenen zich permanent aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.
     

Waarschuwing: als zich onverwachte problemen voordoen – een plotselinge, aanzienlijke verslechtering van het gezichtsvermogen of aanhoudende pijn in het pas geopereerde oog – zoek onmiddellijk medische verzorging en wacht in geen geval tot de volgende controleafspraak.

Meer interessante pagina's