Bijwerkingen van HYLO EYE CARE®

Als het gebruik van een geneesmiddel of medisch product leidt tot onbedoelde werkingen, dan spreekt men van bijwerkingen. Bij de meeste producten zijn bijwerkingen niet volledig uitgesloten, met name door intolerantie voor één van de bestanddelen. Bij het gebruik van oogdruppels en oogzalf van HYLO EYE CARE® treden echter zeer zeldzaam bijwerkingen op.

Bijwerkingen van HYLO EYE CARE® oogdruppels

Alle oogdruppels van HYLO EYE CARE® worden zeer goed verdragen. Bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. Lees echter altijd de bijsluiter en vraag advies aan uw arts of apotheker.

Vrij van conserveringsmiddelen en fosfaten – en worden daarom goed verdragen

Alle oogdruppels uit de HYLO EYE CARE® groep zijn vrij van conserveringsmiddelen. Daarom worden ze bijzonder goed verdragen en zijn er zeer zelden bijwerkingen – zelfs bij langdurig gebruik.

In vergelijking met veel andere oogdruppels zijn HYLO EYE CARE® producten vrij van fosfaten. Dit heeft een goede reden: een toepassing van oogdruppels met fosfaten kan bij frequent gebruik leiden tot beschadigingen aan het hoornvlies door permanente, onomkeerbare kristalafzettingen op het hoornvlies. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het gezichtsvermogen. Alle producten uit de HYLO EYE CARE® groep zijn daarom fosfaatvrij.

Bijwerkingen als gevolg van intolerantie en allergische reacties

Bij intoleranties voor een bestanddeel van HYLO EYE CARE® producten moeten de druppels niet worden gebruikt. Echter treden zeer zelden overgevoeligheidsreacties zoals brandende en tranende ogen op na het toepassen van HYLO EYE CARE® oogdruppels. Deze klachten namen na het stoppen van de druppels snel af.

Gelijktijdig gebruik van andere oogdruppels en oogzalven

Wanneer u oogdruppels toepast als medische behandeling, en ook een product wilt gebruiken uit de familie HYLO EYE CARE®, let dan op het volgende: dien de medicijnen als eerste toe en wacht minstens een half uur. Daarna kunt u het product uit de HYLO EYE CARE® groep toedienen.

Als u een HYLO EYE CARE®-product samen met oogzalf wilt gebruiken, dien dan eerst de druppels toe, en pas daarna de oogzalf.

Toepassing bij kinderen en tijdens de zwangerschap en borstvoeding

HYLO® DUAL mag worden toegepast bij kinderen vanaf zes jaar. Omdat er over zwangerschap en borstvoeding geen data beschikbaar zijn in het kader van de toepassing, dient u uw arts of apotheker te raadplegen alvorens deze te gebruiken.

Alle andere druppels van HYLO EYE CARE® kunnen op basis van de actuele beschikbare kennis worden gebruikt door kleine kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

HYLO EYE CARE® oogdruppels en contactlenzen

Alle HYLO EYE CARE® oogdruppels kunnen samen met contactlenzen worden gebruikt. Bij gebruik van HYLO® GEL kan het tot kortstondige streepvorming op de contactlenzen leiden. Om interactie met verzorgingsproducten van de contactlenzen te voorkomen, dient u oogdruppels van HYLO EYE CARE® pas 30 minuten na het inbrengen van de contactlenzen toe te dienen.
 

Bijwerkingen van de oogzalven VitA POS®

De oogzalf VitA POS® wordt over het algemeen goed verdragen, er zijn zelden bijwerkingen. Neem echter altijd de bijsluiter in acht, en vraag advies aan uw arts of apotheker. Bij intoleranties voor een bestanddeel moet de oogzalf niet worden gebruikt.

Instructies voor toepassing

De oogzalf VitA POS® heeft een vettige consistentie. Dit kan leiden tot een lichte beperking van het gezichtsvermogen na het aanbrengen. Beide zalven dienen idealiter te worden toegepast voor het slapengaan.

Wilt u de oogzalven overdag toepassen, dan mag u niet deelnemen aan het verkeer, geen machines bedienen, of andere gevaarlijke activiteiten uitvoeren vanwege het verminderde gezichtsvermogen.

Oogzalf en contactlenzen

Oogzalven zou men niet tegelijkertijd met contactlenzen moeten gebruiken.

Gelijktijdig gebruik van medicijnen voor de ogen en oogzalf

De oogzalf VitA POS® mag niet tegelijkertijd met oogmedicijnen worden gebruikt. Als u geneesmiddelen voor de ogen gebruikt, moet u minstens een half uur wachten voor het aanbrengen van de oogzalf VitA POS®.

Toepassing bij kinderen, tijdens de zwangerschap, en bij borstvoeding

Op basis van de beschikbare kennis kan VitA POS® ook worden gebruikt door kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Meer interessante pagina's